Website van Hans Lemmens

Hoe mensen lichaam zijn

Hoe mensen lichaam zijn -  Hooggevoeligheid als cultuur

Uitgegeven door GVmedia

Prijs: € 9,00

Dit boek legt meer de nadruk op het cultuuraspect. Het beschrijft de westerse cultuur als de weerspiegeling van een proces dat de mensheid als geheel heeft doorlopen en waarin de verbinding tussen lichaam en ziel steeds strakker werd, waarna  er rond 1900 een ommekeer kwam. Ik beschrijf dat na 1900 de mensheid als geheel hooggevoelige kenmerken ging vertonen. De ontwikkeling van het autisme en de hooggevoeligheid in de loop van de twintigste eeuw passen logisch in dit kader, breng ik naar voren. Ik beschrijf opnieuw hoe hooggevoeligheid en autisme impulsen kunnen geven aan onze cultuur, die in veel opzichten is vastgelopen.

In dit boek besteed ik vooral aandacht aan de ontwikkeling van de schilderkunst en de psychologie.

Omdat ik ervan uit ga dat bij een onderzoek de onderzoeker altijd net zo belangrijk is als het onderzochte laat ik dit culturele overzicht vergezeld gaan van korte autobiografische beschrijvingen die er parallel aan lopen.  

Te bestellen onder andere via: http://gvmedia.nl/ en via http://www.bol.com/nl/index.html