Website van Hans Lemmens

Communiceren met mensen met autisme

Op basis van gevalsbeschrijvingen geef ik aan dat mensen met autisme vaak intensief communiceren, alleen niet op de gebruikelijke wijze. Verder ga ik uitgebreid in op manieren om communicatie met hen te verdiepen.  

Ook deze brochute is te verkrijgen via gezichtspunten.nl.