Website van Hans Lemmens

Het elastiek tussen lichaam en ziel

Het elastiek tussen lichaam en ziel – verkenningen in het grijze gebied tussen hooggevoeligheid en autisme.

Uitgegeven door GVmedia.

Prijs: € 17,90  

Het boek begint met mijn ervaringen op het gebied van hooggevoeligheid en autisme.

Vervolgens schets ik een geschiedenis van het autisme, waarbij ik de opkomst van de PDD-NOS beschrijf als parallel lopend aan die van de hooggevoeligheid.

Vervolgens ontvouw ik mijn visie ten aanzien van ziel en lichaam en beschrijf ik wat voor kenmerken een losse verbinding met het lichaam laat zien. Een belangrijk kenmerk is ‘uit de tijd zijn’.  Ik beschrijf autisme als een extreme vorm van hooggevoeligheid en geef aan dat het vaak ondoenlijk is een duidelijke grens te trekken tussen het een en het ander.

Vervolgens schets ik hoe kan worden omgegaan met dit  grijze tussengebied.

Vervolgens beschrijf ik psychologische aspecten van het tussengebied.

Vervolgens geef ik voorbeelden uit het leven van iemand met hooggevoeligheid.

Vervolgens geef ik aan dat hooggevoeligheid een impuls kan zijn voor vernieuwing van onze cultuur. Sleutel hierbij is de individualiteit.

Vervolgens geef ik voorbeelden van bekende personen uit de cultuurgeschiedenis die in het grijze gebied te plaatsen zijn.

Ik eindig met het bieden van concrete tips.

Dit boek is sterk methodisch uitgewerkt, maar niet volgens de methode van de gangbare wetenschap, aangezien de gangbare wetenschap niet veel aan kan vangen met de verhouding tussen lichaam en ziel. Mijn methode is in grote lijnen fenomenologisch te noemen. 

Te bestellen onder andere via: http://gvmedia.nl/ en via: http://www.bol.com/nl/index.html