Website van Hans Lemmens

Hoogsensitiviteit

In de serie 'Gezichtpunten' verscheen mijn brochure 'Hoogsensitiviteit - handicap of ontwikkelingsvoorsprong'. 'Hierin wordt een overzicht gegeven over het verschijnsel hoogsensitiviteit, met veel voorbeelden uit mijn praktijk. Ook de spirituele aspecten komen aan bod. Aan het einde is er een uitgebreide lijst met tips. 

Verkrijgbaar via www.gezichtspunten.nl.