Website van Hans Lemmens

Een leerschool van de liefde

EEN LEERSCHOOL VAN DE LIEFDE

Maria Magdalena in het evangelie van Johannes


Onlangs erkende de paus dat Maria Magdalena een apostel van Jezus was. Een dappere uitspraak, maar het feit stond al eeuwen lang openlijk vermeld in het evangelie van Johannes. Ik vertel wat er nog meer over Maria Magdalena vermeld staat in dit evangelie, openlijk of tussen de regels door. Bijvoorbeeld dat zij niet alleen een apostel van Jezus was maar ook zijn partner en als zodanig aan hem gelijkwaardig.

De uit dit evangelie te distilleren visie op het mannelijke en het vrouwelijke pas ik vervolgens toe op de geschiedenis zoals die zich na de beschreven gebeurtenissen heeft afgespeeld, met een belangrijke rol voor de troubadours uit de twaalfde eeuw, de zangers van de hoofse liefde.

Dit boek gaat over de liefde en de verheff ende werking ervan. En over hoe die verheffing in het dagelijks leven gestalte kan krijgen.


Uitgeverij Cichorei, Amsterdam Formaat: paperback, 14,5 x 21 cm Omvang: 166 blz. Prijs: € 18,50 ISBN 978 94 91748 53 0
Verkrijgbaar bij het Centraal Boekhuis en de boekhandel. Voor meer informatie: www.uitgeverijcichorei.nl of jverheij54@gmail.com

Maria Magdalena is populair in deze tijd. Ik vind dit ook terecht want het gaat in haar verhaal om het vrouwelijke aspect van het goddelijke en dat lijkt mij zeer aan de orde nadat eeuwen lang een eenzijdig mannelijk denken onze cultuur heeft bepaald. Maar hoe komen we meer over haar te weten?

De geschriften van Qumran en Nag Hamadi hebben nieuwe aspecten van haar naar voren gebracht, die ons beeld ten zeerste hebben verrijkt. Daarnaast zijn er de gechannelde boodschappen, die vaak enigszins subjectief gekleurd zijn, naar mijn idee. Maar ook in een van de overbekende evangeliën, het Johannesevangelie, is veel over haar te vinden. Alleen moet je dan wel tussen de regels door lezen af en toe. Dat laatste is wat ik in dit boek heb gedaan. Het is misschien geen gemakkelijk boek geworden, maar ik denk wel dat alle belangrijke aspecten van Maria Magdalena hierin tot hun recht komen, op een manier die perspectieven biedt.