Website van Hans Lemmens

Liefde als kennis

Liefde als kennis – De vrouw, de man, de graal

Uitgegeven door GVmedia.

Prijs: € 17,90

In dit boek kom ik via de geschiedenis van de man-vrouw-verhouding tot een toekomstperspectief. Het begin van die geschiedenis is voor mij niet de oerknal maar de schepping. 

Ik behandel het bijbelse scheppingsverhaal als een goede bron om basale kenmerken van het vrouwelijke en het mannelijke op het spoor te komen.   

Ik ga door met de beschrijving van een lange periode waarin de vruchtbaarheid op de voorgrond stond en waarin de cultuur een sterke vrouwelijke kleuring had.

Dat veranderde bij de oude Grieken, bij wie iets typisch mannelijks  op de voorgrond kwam te staan: het denken. Als eigen aan het denken beschrijf ik dat het afstand neemt van de natuurlijke verbondenheid die er tussen de mens en zijn omgeving bestaat. Dit denken mondde na de Middeleeuwen uit in de materialistische manier van wetenschap bedrijven, die eveneens als typisch mannelijk te beschouwen is.

De vrouw bleef dus op de achtergrond, wat even na 1900 leek te veranderen doordat de vrouwemancipatie doorzette. De vrouwen emancipeerden echter in een cultuur die sterk mannelijk van karakter bleef, ondanks impulsen als de fenomenologie en de kwantumfysica die de aanzet hadden kunnen zijn tot een meer vrouwelijke vorm van wetenschap bedrijven maar die zich niet in die zin ontwikkelden. De liefde kon in de twintigste eeuw dan ook nog niet tot bloei komen. 

Zodat we in de eenentwintigste eeuw  nog steeds met een mannelijke cultuur zitten opgescheept, die inmiddels het voortbestaan van de mensheid op aarde bedreigt. Een nieuwe impuls is dus nodig, van de kant van het vrouwelijke, willen wij als mensheid overleven. Ik beschrijf hoe die impuls er in grote lijnen uit zou kunnen zien. De verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke, ook binnen het individu, is hierbij de sleutel. Alsmede de verbinding tussen de mens en zijn omgeving. In het contact tussen Jezus en Maria Magdalena werden hiertoe al aanzetten gegeven, breng ik naar voren. Evenals in de ‘hoofse liefde’ van de troubadours uit de twaalfde eeuw.  

Ook in dit boek wordt de tijd rond 1900 als een ommekeer beschreven, al heeft deze ommekeer nog niet veel gelegenheid gekregen om door te zetten.

Een sleutelhoofdstuk handelt over het graalthema.

Te bestellen onder andere via: http://gvmedia.nl/ en via http://www.bol.com/nl/index.html